Boze Oog

Prijsopgave op aanvraag
Behandeling altijd op afspraak, alleen spoed gevallen worden gelijk geholpen afhankelijk van de “boze oog” gevolgen. Mobiele nr: 06 – 360 799 63

De zeer gevaarlijke Boze oog bestaat uit 2 soorten;
Boze oog uit bewondering:
Hierdoor kan iemand onbewust zijn/haar vriend of vriendin of zelfs een familielid treffen als het gaat om uiterlijk, een goede baan, een mooie auto etc.. Met als gevolg dat het slachtoffer datgene binnen een korte periode kwijt raakt.
Boze oog uit afgunst en jaloezie: Deze vorm van boze oog gaat gepaard met het slechte hart waardoor het slachtoffer stap voor stap binnen een korte termijn in aanraking komt met fatale ziektes of zelfs de dood.
Genezen proces
In geval van Boze Oog zijn er verschillende opties om de Boze Oog weg te nemen.
Het weghalen van Boze Oog kan volgens het proces: spreuken, blazen en reinigingsbad.
De persoon zit met het gezicht naar het oosten en de ‘genezer’ strijkt de persoon van top tot teen met de pauwveren. Ondertussen worden krachtige mantra’s herhaaldelijk gereciteerd. Daarna volgt een reinigingsbad.
Geloof in het boze oog komt voor in alle volken, het meest gevreesd bij hindoes, islamieten, boeddhisten en joden.

Na de behandeling zeg men: ik geloofde er niet in, nu heb ik het zelf heb ervaren.
Vaak weten mensen niet eens dat ze te kampen hebben met  “boze oog” en als ze weten denken ze het gaat zelf over. Dus niet, het gaat niet zelf over. Veel mensen hebben vragen over het  “ boze oog” en of dat eigenlijk wel bestaat.  In de Hindoeïsme, Moslims,  net zoals in andere religies en overtuiging, wordt het bestaan van het kwade of boze oog niet ontkent.
Maar wat wordt er nu eigenlijk mee bedoeld?
Het boze oog is een soort blik van het oog waarmee schade kan worden veroorzaakt voor degene die het treft. Het concept van het boze oog veronderstelt dat dingen of mensen die dierbaar zijn, die hoog aanzien hebben of waar veel waarde aan wordt gehecht, voortdurend kwetsbaar zijn voor schade, letsel, benadeling of vernietiging. Het wordt geloofd dat het ziekte, pech en ongeluk en zelfs de dood kan veroorzaken als men niet snel wordt geholpen. Het boze oog is dus een vorm van jaloezie of af gunstigheid. Het boze oog geven kan bewust of onbewust gebeuren. Vandaar dat een ieder een drager kan zijn van het boze oog. Het kan bij iedereen  voorkomen, omdat de bron hetzelfde is, namelijk de blik van het oog. Het boze oog staat voor ongeluk, een negatief effect dat iemand jou bewust of onbewust aan doet.  Sommige mensen gaan zelfs zo ver in hun geloof, dat zij zelfs iemands blik of goedbedoelde  complimenten als schadelijk ervaren. Aangezien het geloof in “boze oog” met name onder Hindoestanen, Turken, Marokkanen, Boeddhisten en Joden  erg groot is en het boze oog overal en bij iedereen aanwezig kan zijn, willen veel mensen dit kunnen verdrijven of zich kunnen beschermen van dit vervelende verschijnsel.  Jaloezie is ook een heel bekend voorbeeld dat kan leiden tot  “boze oog”.

Contact: Hindoe Healing & Massage
Email: hindoehealing@gmail.com Email: info@hindoehealing.nl
Mobiele nr: 06 – 360 799 63.
Praktijk: Rotterdam Zuid (Kuip).
Alleen behandelingen op afspraak.