Life Coach / Counselor / Gesprekpartner

Een luisterend oor nodig? Life Coach / Counselor / Gesprekpartner
Heeft u te maken met moeilijke momenten?
Doen deze zich voor in uw relatie, op uw werk, op school, of in de opvoeding?
Heeft u een conflict met uw familie of twijfelt u aan uzelf. Soms leiden gezondheidsproblemen of nare ervaringen in het verleden tot psychische klachten. In vele gevallen kunt u dergelijke moeilijkheden overwinnen. U kunt dit alleen of met behulp van familie en vrienden. Maar misschien lukt dit niet. Bijvoorbeeld doordat het probleem niet begrepen wordt. Het kan ook zijn dat u er liever niet met bekenden over praat, maar met een onafhankelijk persoon. Op zo’n moment kan ik u als natuurgeneeskundige therapeut uitkomst bieden door u mijn luisterend oor aan te bieden.
De drempel naar de psycholoog of psychotherapeut is vaak hoog. Huisartsen hebben weinig tijd voor intensieve gesprekken. De oplossing is counseling: een toegankelijke, praktische therapievorm.
Counseling is een onmisbare basis voor iedere therapeut of hulpverlener

Tarief: € 70,- per uur.