Wat is REIKI

Geschiedenis Reiki:
Aan het einde van de negentiende eeuw was de Japanse theoloog dr. Mikao Usui naar aanleiding van vragen van zijn studenten op zoek naar de manier waarop Jezus met handoplegging zieken genas. Dr. Usui ondekte na lang zoeken bepaalde symbolen in 2500 jaar oude boeddhistische sutra’s. Usui bestudeerde de in het Sanskriet geschreven teksten, verbleef in een Zen klooster en mediteerde op een heilige berg bij Kyoto. Na 21 dagen vasten op deze heilige berg kreeg hij een visioen en begreep hij hoe hij de levensenergie door kon geven aan anderen. In de jaren daarna ontwikkelde hij een praktische heel methode die hij reiki noemde. Zijn opvolger dr. Chujiro Hayashi opende in Tokio een reiki-kliniek. In 1938 volgde mevrouw Hawayo Takata hem op als Grandmaster. Zij heeft reiki eerst naar Hawaii gebracht. Daarna naar de VS en Canada en vervolgens naar Europa. Tot aan haar overlijden in 1980 heeft zij 22 reiki-masters ingewijd. In 1984 kwam reiki in Nederland via de in Canada woonachtige Reiki-master Inger Droog. In 1986 werden de eerste Nederlandse Reiki-masters ingewijd. Inmiddels zijn er al meer dan een half miljoen nederlanders die een reiki cursus hebben gevolgd bij een van de vele reiki-masters die Nederland telt.

Oorsprong
De Japanner Mikao Usui is de grondlegger van wat hijzelf “Usui Reiki Ryoho” noemde. “Ryoho” is Japans voor ’therapie’. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling. Mikao Usui gaf zijn onderwijs rond 1922 een concretere vorm, na een lange zoektocht en periode van vasten en mediteren op de berg Kurama.

Wat is Reiki?
Reiki wordt wel vertaald als universele energie. Letterlijk vertaald uit het japans betekend het kracht van de zon. Reiki is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei (‘geest’ of ‘ziel’) en 気 ki (‘energie’ of ‘levenskracht’).Een andere, populaire Westerse vertaling van 霊気 reiki is “universele levensenergie”, of simpelweg “het leven”, “de wereld”. Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien. Noch het bestaan van ki, noch een mechanisme voor de manipulatie ervan zijn wetenschappelijk aangetoond. De naam luidt officieel ‘Usui Shiku Ryoh’, of in het nederlands ‘De Usui reikimethode’. Reiki is een vorm van energieoverdracht. De helende energie werkt zowel op lichamelijk als op geestelijk, emotioneel en spiritueel niveau.
Om de toestroom van de nieuwe energie aan te kunnen is het reiki-systeem verdeeld in 3 graden. Bij iedere nieuwe graad is de stroom van de reiki-energie krachtiger en intenser. Als mens moet je dit een plaats in je leven kunnen geven en een manier vinden om het toe te passen in je dagelijks bestaan. Dit betekent dat voor de ene persoon een reiki-I cursus voldoende is, terwijl een ander al vrij snel door kan gaan naar het volgende niveau.
Reiki werkt als de zachte stroom van liefde die het natuurlijke vermogen van het lichaam activeert om zichzelf te genezen en in balans te brengen. De eigenlijke behandeling bestaat uit rustige handoplegging.
Er hoeft geen diagnose te worden gesteld, de energie volgt zijn eigen weg en iedereen krijgt precies wat hij of zij nodig heeft. Op zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal als spiritueel niveau word je je bewust van de blokkades die onbewust zijn opgebouwd als zelfbescherming. De overbodige blokkades worden op een zachte manier losgemaakt en opgeruimd. Reiki geven is even ontspannend als reiki ontvangen omdat de energie door de gever en de ontvanger stroomt. Er wordt niet met eigen energie gewerkt, waardoor ook geen ziektes of spanningen doorgegeven kunnen worden.

Hoe werkt Reiki?
Reiki is een andere naam voor universele levensenergie. Als je met Reiki werkt maak je verbinding met de oorspronkelijke energiebron. Je bent een soort kanaal waardoor deze energie naar jezelf of ook anderen kan stromen. Blokkades die zich in de loop van je leven in deze energiebanen opgehoopt hebben kunnen ziekte en klachten veroorzaken. Ook de reguliere geneeskunde erkent inmiddels dat gezond zijn betekent dat je lichaam en geest in balans moeten zijn. Reiki kan je daarbij helpen! Reiki zorgt ervoor dat de energiebanen weer vrijkomen. De energie kan weer vrij of vrijer stromen. Waardoor mensen zich ondanks hun ziekte, problemen die ze hebben zich niet meer of minder ziek voelen. Mensen kunnen er beter mee omgaan en gaan positiever denken waardoor hun levenskwaliteit aanzienlijk verbetert.
Reiki heelt de hele mens door de oorzaak van de klacht aan te pakken. Daardoor wordt de kwaal, klacht of ziekte genezen of verminderd. In het holistische wereldbeeld hebben
lichamelijke klachten een geestelijke, emotionele of spirituele oorzaak. Dit
kunnen angsten, verdriet al dan niet verband houdende met onverwerkte
gebeurtenissen. Reiki is erop gericht deze zaken te accepteren als een deel van
jezelf en niet als een negatief iets. Als gevolg daarvan zullen de lichamelijke
en geestelijke problemen afnemen.

Voor wie is Reiki?
Reiki is voor iedereen kinderen, jongens, meisjes, mannen, vrouwen, dieren, geloofd of geen geloofd.
Reiki is slechts een middel wat je kan gebruiken om je levensdoel te bereiken, om je gezondheid te bevorderen en om bewuster te leven.
Reiki is geen vervanging is van de reguliere geneeskunde.
Reiki helpt ziekte te voorkomen, of sneller te helen. Reiki kan in bepaalde gevallen ook genezen, maar Reiki is bovenal een aanvulling op andere geneeswijzen.

Contact: Hindoe Healing & Massage
Email: hindoehealing@gmail.com
Email: info@hindoehealing.nl
Mobiele nr: 06 – 360 799 63.
Praktijk: Rotterdam Zuid (Maashaven – Zuidplein).
Alleen behandelingen op afspraak.